Ramona Korneja

Ramona Korneja dzymuse 1991. goda 20. julie lylejā Aijas i Eināra Korneju saimie. Ramonai vieļ ir treis bruoļi i divejas muosas. 

Ramona Korneja pi Juoņa Supes bišu namiņa, 2022. gods

Ramonas biernība ir paguojuse Upītie. Upītie jei pabeidza pamatškolu. Tod aizguoja muocietīs iz Malnovu par lauku īpašumu apsaimnīkuotoju, bet napabeidza, jū pīdzyma Ramonas vacuokuo meita Laine. Piec goda Ramona pabeidz Rekavas vydškolas vokarškolu. Tādin Ramona dzeivoj Rekovā, bet dorbs jai ir saistiets ar Upīti, jū struodoj bīdrībā “Upītes jauniešu folkloras kopa”.

Vīna nu Ramonas Kornejas captejuom tortiem

Vīns nu Ramonas vaļasprīkīm ir tortu cepšona. Itys laiks, kod jei taisa tortes, ir tikai juos pašas īpašīs laiks, tod jei giust prīku i reizie atsapyušuos, tod Ramonai pateik virtuvie byut vīnai.

A suokuos vuss tuo. Mammas muosīca Valentīna Logina nu Begunovas cepa garšīgas tortes i maizi. Vairuokas vosaras Ramona tyka pavadejuse pi Valītes, leidz ar tū jai beja īspieja pīzadaliet pi toršu cepšonas procesa. Atsaceruos, kuo ar rūku vādzeja kult ūlas lylejā dzeļža spainie. Nabeja vīgli, bet ar laiku process īzapaticīs i tādin jei pate cap gordas biskvīta tortes piec senejuos receptes. Garniet tortes, tū jei īzamuoceja pate – mieginūt, eksperimentejūt. Tortes teik captas puorsvorā saimes vajadzībuom. “Ja kur iz svātkīm īdu, zynu lobu duovanu, kū varu izduovynuot – sovu captū torti” – tuo smaidūt soka Ramona. Ir bejuse ari tuoda reize, kod dīnā ir juoizcap vasalas treis tortes.

Vīns nu Ramonas Kornejas veiduotejīm konfekšu puškīm

Paša Ramona tādin jou ir četru bārnu mamma. Lylejai meitai Lainei pateik arī eksperimentiet virtuvie, tod, kod jei tī ir vīna pate. Mozī dāli Deivids i Dāvids arī izruoda lylu interesi pi toršu cepšonas, kod mamma dorbojuos pa virtuvi.

Ramonai pazadūd vysuodi rūkdarbini. Jei taisa šmukus konfekšu puškus, kas puorsvarā nūder saimes vajadzībuom izduovynūt īpašu duovanu.

Ramonas Kornejas gatavietuos kruojkasītes bārnīm

Ramonai pateik dorbuotīs sovā puču duorzā, kur pavasari prīcojuos par tulpiem, vosarā par lilijuom, īrisīm i samteniem, rudeni – asteriem i flokšīm. Kod uorā ir sylts, tod pa duorzu Ramonai pateik dorbuotīs kūpā ar sovīm bārnīm. Tod kotram ir sovs lylīs voi mozīs darbins i kūpā var padariet daudz, jū piec darbiņa vusus sagaida bolva, pīmāram, pelde muorkā.

Roksts īvītuots 2023. goda janvarie